Rejestracja


Dokumenty wymagane przy zapisie:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum ( wraz z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego) lub szkoły podstawowej - dot. Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego   
Oryginał lub odpis (potwierdzony notarialnie) świadectwa ukończenia szkoły średniej - dot. Szkoły Policealnej
2. Dowód osobisty.
3. Dwa zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).
4. Zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie  wydane przez Ośrodek Medycyny Pracy. Ośrodek Medycyny Pracy  zaświadczenie wydaje bezpłatnie  na podstawie skierowania wydanego przez  Szkołę ( dot. Szkoły Policealnej )

Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego on-line dostaniecie Państwo email potwierdzający rejestrację w systemie rekrutacyjnym. Kolejnym etapem będzie dostarczenie, właściwego do wybranego kierunku nauki, kompletu dokumentów . Dokumenty te należy składać w kancelarii szkoły.

Dokumenty przyjmowane są w kancelarii szkoły :

Białystok ul. Brukowa 2 pok. 33 , 85-742 04 69

Wypełnienie pól oznaczonych * gwiazdką jest konieczne.

Wybór kierunku
 •   Liceum Ogólnokształcące
 •   Technik ochrony
 •   Technik informatyk
 •   Technik administracji
 •   Technik BHP
 •   Opiekun w DPS
 •   Florystyka
 •   Technik usług kosmetycznych
 •   Technik rachunkowości
 •   Technik geodeta
 •   Technik turystyki wiejskiej
Dane osobowe
Nazwisko : *
Nazwisko panieńskie :
Imię : *
Kolejne imiona :
Numer PESEL : *
Imię ojca : *
Imię matki : *
Data urodzenia : * (RRRR-MM-DD)
Miejsce urodzenia : *
Seria i numer dowodu osobistego/paszportu : *
Wydany przez : *
Czy był(a) Pan(i) karany(a) :
tak nie *
Informacje kontaktowe

Wypełniając pole email uzyskasz możliwość dostępu do portalu kandydatów. Umożliwi Ci to weryfikacje swoich danych.

Telefon kontaktowy : *
Email : *
Adres zamieszkania
Adres : Ulica:*
Nr domu/Nr mieszkania:/*
Kod pocztowy : - *
Miejscowość : *
Województwo : *
Gmina :
Adres do korespondencji (tylko je┼╝eli jest inny ni┼╝ zamieszkania)
Adres : Ulica:
Nr domu/Nr mieszkania:/
Kod pocztowy : -
Miejscowość :
Województwo :
Informacje dotyczące wykształcenia
Wykształcenie - nazwa szkoły i rok ukończenia :


Hasło z obrazka:

  Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.