Rekrutacja do szkoły rozpoczęta!

 

Zapraszamy do:

 • Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego dla Dorosłych w Białymstoku - (uzyskasz wykształcenie średnie) nauka bezpłatna
 • Szkoły Policealnej dla Dorosłych - (uzyskasz wykształcenie technicznie) bezpłatna nauka
 • Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - (uzyskasz certyfikat i zaświadczenie Ministra Edukacji Narodowej) promocyjne ceny

Szkoła policealna istnieje od 2001 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy nowoczesne programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każdy Słuchacz Bezpłatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych „PRYMUS” otrzyma 20% zniżki na KAŻDY kurs:

 

W OFERCIE POSIADAMY KURSY:

kursy z zakresu ochrony:

 • kurs kwalifikowany pracownik ochrony
 • kurs na detektywa
 • kierownik do spraw bezpieczeństwa
 • członek służby porządkowej i członek służby informacyjnej
 • kurs na detektywa
 • kurs doskonalący pracowników ochrony co 5 lat
kursy z zakresu rachunkowości

 • kurs kadry i płace od podstaw;
 • kurs rachunkowości od podstaw;
 • kurs rachunkowości dla średniozaawansowanych;
 • kurs rachunkowości dla zaawansowanych;
 • kurs obsługi programu Płatnik;
 • kurs małej księgowości – Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • kurs małej księgowości – Ryczałt Ewidencjonowany;
inne kursy

 • kurs języka rosyjskiego zawodowego w biznesie
 • kurs języka rosyjskiego dla sprzedawców
 • kurs obsługi programu Excel na różnych poziomach
 • organizujemy również dowolne kursy na zlecenie podmiotów publicznych i pracodawców