Zaoczne szkoły dla dorosłych "PRYMUS" w Białymstoku zachęcają do wzięcia udziału w rekrutacji do szkoły.

Zapraszamy do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym dla dorosłych w Białymstoku lub Szkole Policealnej na kierunkach: technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik administracji oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Na inne kierunki kształcenia zapraszamy od semestru drugiego wzwyż. Sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8-17 od poniedziałku do piątku.