Słuchacze Szkoły Policealnej,

Informujemy, iż ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec - lipiec 2020) oraz odbiór świadectw i dyplomów - odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r.

 

Życzymy udanych wakacji :)