Drodzy Słuchacze, juz w ten weekend (20.02.-21.02.2021r.) odbędą się pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym 2020/2021 w formie zdalnej (ONLINE). Poniżej znajdziecie informację dla Słuchaczy, który kontynuują naukę oraz informację dla Słuchaczy, który dopiero rozpoczynają naukę w naszej szkole.


INFORMACJA DLA SŁUCHACZY ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE :

1. Zjazdy (zajęcia) odbywają się dwa razy w miesiącu w formie zdalnej (ONLINE) do odwołania. Terminarz zjazdów można znaleźć n a stronie szkoły w zakładce "TERMINARZ".
2. Plan zajęć umieszczany jest na platformie MOODLE przed każdym zjazdem w czwartek o godz. 16:00.
3. Aby korzystać z platformy MOODLE, należy zarejestrować się (utworzyć swoje własne konto) :
https://www.spo.edu.pl/ → strefa słuchacza → nauka online → zaloguj się → zacznij teraz od utworzenia nowego konta (wypełniamy kwestionariusz wpisując po kolei : nazwę użytkownika oraz hasło – za pomocą którego będą Państwo logować się na platformie, adres mailowy, imię oraz nazwisko) → utwórz moje nowe konto
4 . Po utworzeniu konta można zalogować się na platformę :
https://www.spo.edu.pl/ → strefa słuchacza → nauka online → zaloguj się
5. Po zalogowaniu na platformę MOODLE, należy zapisać się na przedmioty, które obowiązują Państwa w danym semestrze (w dniu 20.01.2021r. proszę zapisać się jedynie na przedmioty, które będą mieli Państwo w planie zajęć).
6. Szczegółowy wykaz przedmiotów, które obowiązują Państwa w danym semestrze znajda Państwo na platformie MOODLE na stronie głównej w zakładce " OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY W SEMESTRZE WIOSENNYM 2020/2021". Zakładka ta, posłuży Państwu w przyszłości, aby sprawdzić, czy na wszystkie przedmioty są Państwo zapisani.
7. Każdy kurs (przedmiot) na platformie MOODLE zabezpieczony jest hasłem dostępu, które znajdą Państwo na stronie głównej platformy w zakładce HASŁA DO PRZEDMIOTÓW.
8. W czasie rzeczywistym prowadzonych zajęć, mogą Państwo kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia za pomocą komunikatora na platformie MOODLE. Znajduje się on w górnym prawym rogu platformy, przy Państwa imieniu i nazwisku (obrazek chmurki). Po kliknięciu w "chmurkę" należy wpisać nazwisko i imię nauczyciela, do którego chcą Państwo wysłać wiadomość.
9. Każdy Słuchacz zobowiązany jest do :
- logowania się w czasie zajęć na platformie (logowanie się i czas korzystania z platformy będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach Słuchacza);
- rozwiązywania i odsyłania zleconych zadań do prowadzącego zajęcia - uzyskane oceny będą zgodnie z WSO (min. dwie oceny) będą stanowić podstawę dopuszczenia do egzaminów semestralnych);

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY KONTYNUJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE :


 1. Zjazdy (zajęcia) odbywają się dwa razy w miesiącu w formie zdalnej (ONLINE) do odwołania. Terminarz zjazdów można znaleźć n a stronie szkoły w zakładce "TERMINARZ".
2. Plan zajęć umieszczany jest na platformie MOODLE przed każdym zjazdem w czwartek o godz. 16:00.
3. Przypominamy, iż aby korzystać z platformy MOODLE, należy zarejestrować się (utworzyć swoje własne konto).
4. Po zalogowaniu na platformę MOODLE, należy zapisać się na przedmioty, które obowiązują Państwa w danym semestrze - jeżeli zapisali się Państwo na dane przedmioty w semestrze jesiennym, nie muszą Państwo ponownie się na nie zapisywać, automatycznie jesteście Państwo na wyższym semestrze.
5. Szczegółowy wykaz przedmiotów, które obowiązują Państwa w danym semestrze znajdą Państwo na platformie MOODLE na stronie głównej w zakładce " OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY W SEMESTRZE WIOSENNYM 2020/2021". Zakładka ta, posłuży Państwu, aby sprawdzić czy jesteście Państwo zapisani na wszystkie przedmioty.
6. Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego semestru III A, III B, V A oraz VB - w semestrze wiosennym nie jesteście już dzieleni na grupy. Wobec tego proszę sprawdzić czy są Państwo zapisani na semestr IV (Słuchacze grup III A i III B) oraz semestr VI (Słuchacze V A i V B) na swoich kontach - jeżeli nie, proszę zapisać się na dane przedmioty semestru IV oraz VI (proszę to zrobić dopiero w dniu 20.02.2021r.)
7. Proszę pamiętać, iż każdy kurs (przedmiot) na platformie MOODLE zabezpieczony jest hasłem dostępu, które znajdą Państwo na stronie głównej platformy w zakładce HASŁA DO PRZEDMIOTÓW.
8. Ponadto, przypominamy, iż każdy Słuchacz zobowiązany jest do :
- logowania się w czasie zajęć na platformie (logowanie się i czas korzystania z platformy będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach Słuchacza);
- rozwiązywania i odsyłania zleconych zadań do prowadzącego zajęcia - uzyskane oceny będą zgodnie z WSO (min. dwie oceny) będą stanowić podstawę dopuszczenia do egzaminów semestralnych);
9. Przypominamy, iż w czasie rzeczywistym prowadzonych zajęć, mogą Państwo kontaktować się z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia za pomocą komunikatora na platformie MOODLE. Znajduje się on w górnym prawym rogu platformy, przy Państwa imieniu i nazwisku (obrazek chmurki). Po kliknięciu w "chmurkę" należy wpisać nazwisko i imię nauczyciela, do którego chcą Państwo wysłać wiadomość.

 

W razie wystąpienia problemów związanych z korzystaniem z platformy MOODLE, prosimy o kontakt telefoniczny :

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w dniach zjazdów: 730-125-565