EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM - SIERPIEŃ 2022


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO SIERPIEŃ 2022


- przedmiot : matematyka - pp
data : 23.08.2022r. (wtorek)
godzina : 9:00PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA EGZAMIN MATURALNY :

- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*


*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2022r. : 9 września 2022r.