SESJA ZIMA 2024
TERMINY EGZAMINÓW

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
- Część pisemna ( grupa I) : 14.01.2024 (niedziela) 8:00 (czas 60 min)

- Część pisemna (grupa II)  : 14.01.2024 (niedziela) 10:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00 (czas 120 min)

Technik Administracji

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
- Część pisemna : 14.01.2024 (niedziela) 12:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00  (czas 180 min)

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona Osób i Mienia
- Część pisemna : 14.01.2024 (niedziela) 14:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00 (czas 120 min)


Miejsce odbycia egzaminów :

- budynek szkoły ul. Brukowa 2 w Białymstoku

Forma egzaminów :

1) część pisemna - sala komputerowa (więcej informacji w sekretariacie szkoły)

2) część praktyczna :

  • model "d" - sala dydaktyczna
UWAGA : Przed każdym egzaminem Słuchacz zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kadratowych z liczb.)

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA ZIMA 2024


Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego
dla sesji ZIMA 2024 : 27 marca 2024r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji ZIMA 2024 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji ZIMA 2024 : do 8 kwietnia 2024r.