Aktualności

Aktualności

SESJA ZIMA 2024
TERMINY EGZAMINÓW

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
- Część pisemna ( grupa I) : 14.01.2024 (niedziela) 8:00 (czas 60 min)

- Część pisemna (grupa II)  : 14.01.2024 (niedziela) 10:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00 (czas 120 min)

Technik Administracji

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
- Część pisemna : 14.01.2024 (niedziela) 12:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00  (czas 180 min)

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona Osób i Mienia
- Część pisemna : 14.01.2024 (niedziela) 14:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2024 (wtorek) 9:00 (czas 120 min)


Miejsce odbycia egzaminów :

- budynek szkoły ul. Brukowa 2 w Białymstoku

Forma egzaminów :

1) część pisemna - sala komputerowa (więcej informacji w sekretariacie szkoły)

2) część praktyczna :

  • model "d" - sala dydaktyczna
UWAGA : Przed każdym egzaminem Słuchacz zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kadratowych z liczb.)

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA ZIMA 2024


Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego
dla sesji ZIMA 2024 : 27 marca 2024r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji ZIMA 2024 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji ZIMA 2024 : do 8 kwietnia 2024r.
EGZAMIN MATURALNY 2023


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2023


EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
- przedmiot : język polski - pp
data : 04.05.2023r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : języ angielski - pp
data : 05.05.2023r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : matematyka - pp
data : 08.05.2023r. (poniedziałek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język rosyjski - pp
data : 05.05.2023r. (piątek)
godzina : 14:00EGZAMIN MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY 
- przedmiot : język angielski - pr
data : 09.05.2023r. (wtorek)
godzina : 9:00
- przedmiot : wiedza o społeczeństwie - pr
data : 10.05.2023r. (środa)
godzina : 9:00
- przedmiot : język rosyjski - pr
data : 11.05.2023r. (czwartek)
godzina : 14:00
- przedmiot : matematyka - pr
data : 12.05.2023r. (piątek)
godzina : 9:00
- przedmiot : geografia - pr
data : 16.05.2023r. (wtorek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język polski - pr
data : 17.05.2023r. (środa)
godzina : 9:00

- przedmiot : historia - pr
data : 18.05.2023r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : historia sztuki - pr
data : 19.05.2023r. (piątek
godzina : 14:00


EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ USTNA
- przedmiot : język polski
data : 13.05.2023r. (sobota) oraz 20.05.2023r. (sobota)
- przedmiot : język angielski
data : 13.05.2023r. (sobota) oraz 20.05.2023r. (sobota)
- przedmiot : język rosyjski
data : 13.05.2023r. (sobota)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH ZNAJDUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony


PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :

- przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
- przedmiot : geografia - długopis z czarnym tuszem, linijka, lupa, kalkulator prosty*
- przedmiot : wiedza o społeczeństwie - długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*

*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 7 lipiec 2023r.

Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 18 lipca 2023r.

UWAGA! dot. osób pracujących
Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas