Aktualności

Aktualności

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2023


TERMINY EGZAMINÓW

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
- Część pisemna : 14.01.2023 (sobota) 12:00 (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2023 (poniedziałek) 9:00 (czas 120 min)

Technik Administracji (DOTYCZY POPRAWKOWICZÓW Z SESJI LETNIEJ)

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
- Część pisemna : 14.01.2023 (sobota) 10:30  (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2023 (poniedziałek) 9:00 (czas 180 min)

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (DOTYCZY POPRAWKOWICZÓW Z SESJI LETNIEJ)

Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona Osób i Mienia
- Część pisemna : 14.01.2023 (sobot) 9:00  (czas 60 min)
- Część praktyczna : 09.01.2023 (poniedziałek) 9:00 (czas 120min)


Miejsce odbycia egzaminów :

- budynek szkoły ul. Brukowa 2 w Białymstoku

Forma egzaminów :

1) część pisemna - sala komputerowa

2) część praktyczna :

  • model "d" - sala dydaktyczna
UWAGA : Przed każdym egzaminem Słuchacz zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kadratowych z liczb.)

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA STYCZEŃ/LUTY 2023


Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego
dla sesji styczeń-luty 2022 : 31 marca 2023r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022 : do 7 kwietnia 2023r.
EGZAMIN MATURALNY 2022

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2022


EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
- przedmiot : język polski - pp
data : 04.05.2022r. (środa)
godzina : 9:00

- przedmiot : matematyka - pp
data : 05.05.2022r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język angielski - pp
data : 06.05.2022r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język niemiecki - pp
data :06.05.2022r. (piątek)
godzina : 14:00

- przedmiot : język rosyjski - pp
data : 06.05.2022r. (piątek)
godzina : 14:00


EGZAMIN MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY 
- przedmiot : język angielski - pr
data : 09.05.2022r. (poniedziałek)
godzina : 9:00
- przedmiot : język polski - pr
data : 10.05.2022r. (wtorek)
godzina : 9:00
- przedmiot : matematyka - pr
data : 11.05.2022r. (środa)
godzina : 9:00
- przedmiot : biologia - pr
data : 12.05.2022r. (czwartek)
godzina : 9:00
- przedmiot : język rosyjski - pr
data : 12.05.2022r. (czwartek)
godzina : 14:00

- przedmiot : wiedza o społeczeństwie - pr
data : 13.05.2022r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : chemia - pr
data : 16.05.2022r. (poniedziałek)
godzina : 9:00

- przedmiot : geografia - pr
data : 18.05.2022r. (środa)
godzina : 9:00


pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :

- przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
- przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
- przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
- przedmiot : geografia - długopis z czarnym tuszem, linijka, lupa, kalkulator prosty*
- przedmiot : wiedza o społeczeństwie - długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*


*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 5 lipiec 2022r.

Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 12 lipca 2022r.


Forma egzaminów :

1) w 2022r. wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego - sale dydaktyczne (rozpiska znajduje się w sekretariacie szkoły)INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2022

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314),  w roku 2022r. uczeń/absolwent LO :

1) nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego – wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;

UWAGA!!! Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej (dotyczy zdających, którzy potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej - Título de Bachiller) w terminie do 7 lutego 2022r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 


2) nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zdający, którzy złożyli deklarację wstępną w terminie do 7  lutego 2022r. mogą dokonywać zmian w tej deklaracji wykreślając przedmiot z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego.


UWAGA!!! Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%".


UWAGA! dot. osób pracujących
Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas