Andragogika

Uczymy się przez całe życie. W dzisiejszych czasach tym bardziej. Ciągły rozwój technologii, zmiany prawa i warunków życia. Nikogo nie dziwi już opinia, że z chwilą opuszczenia murów szkolnych nie kończymy nauki. Pogląd nauki permanentnej czyli przez cały czas prezentował już na początku lat 60-tych Robert J. Kidd.

Zjawisko to z czasem stało się tak powszechne, że pojawiła się specjalna nazwa na określenie kształcenia dorosłych. Czy jako uczeń/student/słuchacz liceum zaocznego dla dorosłych, szkoły policealnej spotkałaś/eś się z terminem andragogika?

Jeśli nie to warto przeczytać ten krótki artykuł. W końcu dotyczy on także Ciebie

Pierwszy raz nazwa ta została użyta przez niemieckiego pedagoga Aleksander Kapp’a. Termin ten oznacza oddziaływanie edukacyjne skoncentrowane wokół człowieka dorosłego. W Polsce pojęcia andragogika użyli po raz pierwszy Andrzej Niesiołowski i Helena Radlińska w pracy pt. „Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego” opublikowanej w 1935 roku.

Dawno, dawno temu człowiek zdobywał zawód ucząc się go od dziecka. I na tym koniec. Jeśli twój tato był krawcem, jego synowie także uczyli się tego zawodu, dziedziczyli po nim zakład i pracowali w nim przez całe życie… Po pewnym czasie przyuczania kolejnego pokolenia do zawodu, przekazywali zakład swoim synom i tak dalej…

Czy w dzisiejszych czasach jest to w ogóle możliwe? Zważywszy na ciągły rozwój Świata, który nie ustaje, poszukiwanym pracownikiem jest osoba mająca szerokie spektrum zainteresowań, elastyczna, doskonaląca się przez całe życie.

Im szybciej nadążasz za trendami zawodowymi, tym większe szanse masz na rynku pracy. Ciągły rozwój spowodował pojawienie się potrzeby nieustannego aktualizowania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz efektywnego działania w różnych rolach, sytuacjach i zadaniach.

Warto również spojrzeć na rodowód terminu andragogika – słowo to pochodzi od greckiego: aner (andros) i agein (ago). Słowo aner oznacza: mężczyzna, mąż, człowiek dorosły, zaś słowo agein – prowadzić. „Andragogika” oznacza więc naukę ludzi dorosłych.

Szkoła PRYMUS (Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych) stara się sprostać obecnym wymaganiom rynku pracy, organizując nie tylko naukę danego zawodu, ale i dodatkowe kursy. Zachęcamy do podjęcia nauki, co pozwoli na podniesienie Twoich kwalifikacji zawodowych. W końcu uczyć się należy przez całe życie…