Egzaminy zawodowe

Złożyłeś/aś deklarację przystąpienia do Państwowego Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie? Zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat. Niewątpliwie z Dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie w ręku – masz szansę na nową lepszą pracę i wyższe zarobki.

Jak wygląda część pisemna?‎

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa.

Jak wygląda część praktyczna?‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego jest oddzielnie określony dla każdej ‎kwalifikacji.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?‎

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje Dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Na naszej stronie www.spo.edu.pl w zakładce Strefa Słuchacza > Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdują się terminy wszystkich egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Warto zerknąć na przykładowe zadania z poprzednich lat, aby jak najlepiej przygotować się do Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Na platformie Moodle (zakładka Strefa Słuchacza > Nauka online) przy każdym zawodzie znajdziecie arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami z części pisemnej i praktycznej z poprzednich lat . Rozwiązywanie takich zadań pozwoli wam na podwyższenie umiejętności analizowania i sprawnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych. Będziecie mieli okazję oswoić się z wyglądem arkusza egzaminacyjnego i sprawdzenie jak poradzilibyście sobie na prawdziwym egzaminie.

Instrukcję jak znaleźć materiały i arkusze znajdziesz TUTAJ.

W razie jakichkolwiek pytań, pamiętajcie – służymy pomocą ☺