egzamin maturalny

 • EGZAMIN MATURALNY 2024

  EGZAMIN MATURALNY 2024  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2024


  EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
  - przedmiot : język polski - pp
  data : 07.05.2024r. (wtorek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : matematyka - pp
  data : 08.05.2024r. (środa)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język angielski - pp
  data : 09.05.2024r. (czwartek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język niemiecki, język rosyjski - pp
  data : 09.05.2024r. (czwartek)
  godzina : 14:00  EGZAMIN MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY 

  - przedmiot : wiedza o społeczeństwie - pr
  data : 10.05.2024r. (piątek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : język angielski - pr
  data : 13.05.2024r. (poniedziałek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : biologia - pr
  data : 14.05.2024r. (czwartek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : matematyka - pr
  data : 15.05.2024r. (środa)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : chemia - pr
  data : 16.05.2024r. (czwartek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : język polski - pr
  data : 17.05.2024r. (środa)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : geografia - pr
  data : 17.05.2024r. (piątek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : język polski - pr
  data : 20.05.2024r. (poniedziałek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : historia- pr
  data : 21.05.2024r. (wtorek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : fizyka - pr
  data : 23.05.2024r. (czwartek)
  godzina : 9:00


  EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ USTNA
  - przedmiot : język polski
  data :
  - przedmiot : język angielski
  data :
  - przedmiot : język rosyjski
  data :

  SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH ZNAJDUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  pp - poziom podstawowy
  pr - poziom rozszerzony


  PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :

  - przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
  - przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
  - przedmiot : geografia - długopis z czarnym tuszem, linijka, lupa, kalkulator prosty*
  - przedmiot : wiedza o społeczeństwie - długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*

  *kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


  Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

  - budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
  ( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

  UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2024r. : 9 lipiec 2024r.

  Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 19 lipca 2024r.

  UWAGA! dot. osób pracujących
  Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas