egzamin maturalny

 • EGZAMIN MATURALNY 2022

  EGZAMIN MATURALNY 2022

   

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2022


  EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
  - przedmiot : język polski - pp
  data : 04.05.2022r. (środa)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : matematyka - pp
  data : 05.05.2022r. (czwartek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język angielski - pp
  data : 06.05.2022r. (piątek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : język niemiecki - pp
  data :06.05.2022r. (piątek)
  godzina : 14:00

  - przedmiot : język rosyjski - pp
  data : 06.05.2022r. (piątek)
  godzina : 14:00


  EGZAMIN MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY 
  - przedmiot : język angielski - pr
  data : 09.05.2022r. (poniedziałek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : język polski - pr
  data : 10.05.2022r. (wtorek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : matematyka - pr
  data : 11.05.2022r. (środa)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : biologia - pr
  data : 12.05.2022r. (czwartek)
  godzina : 9:00
  - przedmiot : język rosyjski - pr
  data : 12.05.2022r. (czwartek)
  godzina : 14:00

  - przedmiot : wiedza o społeczeństwie - pr
  data : 13.05.2022r. (piątek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : chemia - pr
  data : 16.05.2022r. (poniedziałek)
  godzina : 9:00

  - przedmiot : geografia - pr
  data : 18.05.2022r. (środa)
  godzina : 9:00


  pp - poziom podstawowy
  pr - poziom rozszerzony

  PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :

  - przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
  - przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
  - przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
  - przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
  - przedmiot : geografia - długopis z czarnym tuszem, linijka, lupa, kalkulator prosty*
  - przedmiot : wiedza o społeczeństwie - długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty*


  *kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


  Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

  - budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
  ( budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

  UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

  Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 5 lipiec 2022r.

  Termin składanie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 12 lipca 2022r.


  Forma egzaminów :

  1) w 2022r. wyłącznie część pisemna egzaminu maturalnego - sale dydaktyczne (rozpiska znajduje się w sekretariacie szkoły)  INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM 2022

  Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2314),  w roku 2022r. uczeń/absolwent LO :

  1) nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego – wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie musi dokonywać zmiany w deklaracji wstępnej;

  UWAGA!!! Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej (dotyczy zdających, którzy potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej - Título de Bachiller) w terminie do 7 lutego 2022r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego. Do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. 


  2) nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – zdający, którzy złożyli deklarację wstępną w terminie do 7  lutego 2022r. mogą dokonywać zmian w tej deklaracji wykreślając przedmiot z zadeklarowanego przedmiotu dodatkowego.


  UWAGA!!! Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%".


  UWAGA! dot. osób pracujących
  Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dane kontaktowe

Szkoła Policealna i Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Serwis wykorzystuje pliki cookie.

Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie można znaleźć w polityce plików cookie Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Napisz do nas