SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2022

 

TERMINY EGZAMINÓW

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Kwalifikacja: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
- Część pisemna : 15.01.2022r. (sobota)  godz. 14:00  (czas 60 min)
- Część praktyczna : 10.01.2022r. (poniedziałek) godz. 9:00 (czas 120 min)

Technik Administracji

Kwalifikacja: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
- Część pisemna : (czas 60 min)
- Część praktyczna : (czas 180 min)

Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Kwalifikacja: BPO.02. Ochrona Osób i Mienia
- Część pisemna : (czas 60 min)
- Część praktyczna : (czas 120min)

Miejsce odbycia egzaminów :

- budynek szkoły ul. Brukowa 2 w Białymstoku

Forma egzaminów :

1) część pisemna - sala komputerowa

2) część praktyczna :

  • model "d" - sala dydaktyczna

UWAGA : Przed każdym egzaminem Słuchacz zobowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć swój długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kadratowych z liczb.)

 

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2022

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz
podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego
dla sesji styczeń-luty 2022 : 31 sierpnia 2022r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe świadectw
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2022 oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022 : 7 września 2022r.