SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019
 
 
Termin złożenia deklaracji upłynie 18 lutego 2019.

Przed każdym egzaminem słuchacz obowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

SEMESTRY

  • Technik turystyki wiejskiej
IV semestr kwalifikacja TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

II semestr kwalifikacja TG.08. Prowadzenie działalnosci turystycznej na obszarach wiejskich

 

+ Absolwenci szkoły

 
TERMINY EGZAMINÓWTECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Kwalifikacja: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

-Część pisemna: 18.06.2019 godzina 10:00 czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 17.06.2019 godzina 9:00 czas trwania: 150 min. forma "d"

 
 

Kwalifikacja: TG.09. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

-Część pisemna: 18.06.2019  godzina 12:00 czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 17.06.2019 godzina 13:00 czas trwania 150 min. forma "d"

 
 Kwalifikacja: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

-Część praktyczna: 17.06.2019 godzina 09:00 czas trwania 180 min. forma "d"

 

 Kwalifikacja: MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

-Część praktyczna: 17.06.2019 godzina 13:00 czas trwania 120 min. forma "d"

 

 Kwalifikacja: Z.03 Ochrona osób i mienia
-Część pisemna: 18.06.2019  godzina 12:00 czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 17.06.2019 godzina 13:00 czas trwania 120 min. forma "d"

 

SESJA STYCZEŃ - LUTY 2019

 

Termin złożenia deklaracji upłynął 9 września 2018 r.

Przed każdym egzaminem słuchacz obowiązany jest stawić się z dowodem osobistym w szkole na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty (kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).

 

SEMESTRY

 

  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

IV semestr kwalifikacja Z.03 Ochrona osób i mienia

  • Technik informatyk

III semestr kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

IV semestr kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  • Technik BHP

III semestr kwalifikacja MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

  • Technik rachunkowości

III semestr kwalifikacja AU.36. Prowadzenie rachunkowości

IV semestr kwalifikacja A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

TERMINY EGZAMINÓW

 

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Kwalifikacja: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 10:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 09.01.2019 godz. 9:00, czas trwania: 150 min. forma: D (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty)

 

TECHNIK BHP

Kwalifikacja: MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (nowa podstawa)

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 12:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 09.01.2019 godz. 13:00, czas trwania: 120 min. forma: D (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty i linijkę)

 

Kwalifikacja: Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

-Część praktyczna: 09.01.2019 godz. 13:00, czas trwania: 120 min. forma: D (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty i linijkę)

 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Kwalifikacja: A.36 Prowadzenie rachunkowości

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 12:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 17.01.2019 godz. 15:00, czas trwania: 180 min. forma: DK

 

Kwalifikacja: AU.36 Prowadzenie rachunkowości  (nowa podstawa)

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 12:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 19.01.2019 godz. 15:00, czas trwania: 180 min. forma: DK (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty)

 

Kwalifikacja: A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 14:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 20.01.2019 godz. 15:00, czas trwania: 180 min. forma: DK (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty)

 

TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacja: E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 14:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 15.01.2019 godz. 16:00, czas trwania: 150 min. forma: DK

 

Kwalifikacja: E.13 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 12:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 13.02.2019 godz.16:00 czas trwania 150 min. forma WK

 

 

Kwalifikacja: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 10:00, czas trwania: 60 min.

 

Kwalifikacja: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci (nowa podstawa)

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 10:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 09.02.2019 godz. 8:00 i 12:00 (zdający będą przypisani na zmiany), czas trwania: 150 min. forma: WK

 

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Kwalifikacja: Z.03 Ochrona osób i mienia

-Część pisemna: 10.01.2019 godz. 12:00, czas trwania: 60 min.

-Część praktyczna: 09.01.2019 godz. 13:00, czas trwania: 120 min. forma: D (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty)

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

Kwalifikacja: A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

-Część praktyczna: 09.01.2019 godz. 9:00, czas trwania: 180 min. forma: D (proszę mieć ze sobą kalkulator prosty i linijkę)

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla Słuchaczy zdający egzamin w sesji styczeń-luty 2019: 22 marca 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. zawodowe. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
 

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdziecie TUTAJ (w tym arkusze i odpowiedzi CKE). W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Pomocne linki w trakcie nauki do egzaminu:

- Testy online+odpowiedzi z arkuszy z dawnych lat do ćwiczenia dla każdego kierunku szkoły policealnej: (proszę kliknąć w link) http://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/

- Testy online+odpowiedzi z arkuszy z dawnych lat do ćwiczenia dla każdego kierunku szkoły policealnej:http://www.egzaminzawodowy.info/