Od tego roku szkolnego terminy egzaminów semestralnych dostępne są wyłącznie na platformie e-learningowej MOODLE pod planami zajęć.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn obiektywnych (np. choroba nauczyciela -  dlatego należy sprawdzać je na bieżąco). Jeżeli nie możesz przystąpić do egzaminów w terminach - zgłoś się jak najszybciej do sekretariatu szkoły lub nauczyciela.