Terminy egzaminów semestralnych dostępne są wyłącznie na platformie e-learningowej MOODLE pod planami zajęć.

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

UWAGA!!!
Terminy mogą ulec zmianie
z przyczyn obiektywnych (np. choroba nauczyciela -  dlatego należy sprawdzać je na bieżąco). Jeżeli nie możesz przystąpić do egzaminów w terminach - zgłoś się jak najszybciej do sekretariatu szkoły lub nauczyciela.