Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:

Kwalifikacja OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Słuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.Zakres tematyczny1. Materiałoznawstwo roślinne1.1. Wybrane zagadnienia z botaniki i fizjologii roślin

1.2. Przegląd gatunków stosowanych we florystyce

1.3. Pielęgnacja roślin

2. Materiałoznawstwo nieroślinne2.1. Środki techniczne

2.2. Materiały pomocnicze

3. Kulturowe podstawy florystyki3.1. Florystyka na przestrzeni dziejów

3.2. Rośliny w kulturze

4. Środki wyrazu twórczego

4.1. Wybrane zagadnienia z teorii barwy

4.2. Cechy plastyczne materiału florystycznego

4.3. Podstawowe zasady kompozycji plastycznej

4.4. Dokumentacja projektowa

5. Kompozycje florystyczne

5.1. Czynniki wpływające na kompozycje florystyczną

5.2. Florystyka okolicznościowa

5.3. Dekoracje wnętrz

5.4. Kompozycje z roślin rosnących

6. Przedsiębiorstwo florystyczne6.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy we florystyce

6.2. Firma florystyczna

6.3. Marketing produktów florystycznych

7. Język obcy we florystyce7.1. Elementy języka obcego we florystyce

7.2. Wykorzystanie języka obcego w pracy zawodowej florysty

8. Wykonywanie kompozycji florystycznych

8.1. Organizacja stanowiska pracy

8.2. Wykonywanie wyrobów okolicznościowych

8.3. Wykonywanie dekoracji wnętrz

8.4. Wykonywanie aranżacji z roślin rosnących

8.5. Sprzedaż i usługi we florystyce

Praktyki zawodowe

9.1. Organizacja firmy praktyki zawodowej

9.2. Wykonywanie kompozycji florystycznych podczas praktyki zawodowej

9.3. Sprzedaż usługi florystycznej