Kurs pracowników ochrony

 

Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Po zakończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie w tym zakresie, które stanowi podstawę wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dlaczego warto się zgłosić?

 • W przystępny i szybki sposób możesz zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. 
 • Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym.
 • Kursy pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w krótkim czasie (zaledwie 245 godzin).
 • Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy własną strzelnicę.
 • Kadrę szkoły stanowią zawodowi profesjonaliści z poszczególnych branż. Dzięki temu kursy prowadzone są na najwyższym poziomie.   

Wymiar godzin: 245 (trwa około 3 miesiące)

Zakres programowy kursu:

Blok ogólno prawny:

 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt. VI-w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia:

 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt. I w wymiarze 30 godzin i pkt. II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego:

 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych:

 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne.

Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

Kryteria przyjęcia:

 

Cena kursu zależna jest od ilości zebranych osób.

Dołącz do nas!

Zadzwoń 85 742 04 69

Jak się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Kliknij:  http://podlaska.policja.gov.pl/?idkat=35

 

 

Kurs detektywa


Zdobądź nowe kwalifikacje!

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) daje t możliwość wykonywania wolnego zawodu detektywa w ramach działalności gospodarczej.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Osoby, które osiągną wynik pozytywny, otrzymają zaświadczenie określone przez w/w rozporządzenie, które jest podstawą do wydania licencji.

Kurs organizowany jest w wymiarze 50 godzin.


Aby otrzymać licencję należy spełnić niżej wymienione wymagania:
- ukończone 21 lat,
- wykształcanie co najmniej średnie,

oraz inne wymagania, które są zamieszczone na stronie:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron/licencja-detektywa/27507,Jak-zostac-detektywem.html

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena kursu zależna jest od ilości zebranych osób.

Dołącz do nas!

Zadzwoń 85 742 04 69