Detektyw

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.


Tryb prowadzenia zajęć: weekendowy.

W świetle obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) daje to możliwość wykonywania wolnego zawodu detektywa w ramach działalności gospodarczej.

Aby otrzymać licencję należy spełnić niżej wymienione wymagania:

  • ukończone 21 lat,
  • wykształcanie co najmniej średnie,
  • niekarany sądownie,

oraz inne wymagania, które są zamieszczone na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:
http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-kwal/licencja-detektywa/27507,Jak-zostac-detektywem.html

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Osoby, które osiągną wynik pozytywny, otrzymają zaświadczenie określone przez w/w rozporządzenie, które jest podstawą do wydania licencji detektywa przez Komedę Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Wymiar godzin:  50
Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu:  22-23 września 2018
Cena promocyjna:  700 zł*

*słuchacze szkoły otrzymają zniżkę na każde szkolenie
**wszyscy kursanci, którzy jednocześnie rozpoczną kurs dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kurs kierownika ds. bezpieczeństwa, a także kurs na detektywa otrzymają zniżkę 10% od całości kwoty za trzy szkolenia

DODATKOWO! Dla uczestników kursu oferujemy bezpłatne strzelanie na naszej strzelnicy!!!

Tematyka szkolenia to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

  1. Ochrona danych osobowych
  2. Ochrona informacji niejawnych
  3. Prawa i obowiązki detektywa
  4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

  • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową, multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową, a także: pałki typu Tonfa z uchwytem i pasem parcianym, kajdanki, kabura parciana, radiotelefony, edukacyjne atrapy broni i noży, materace sportowe, tarcze trenerskie;
  • Jako szkoła posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.
  • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z tego zakresu.