Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle obowiązujących przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) daje to możliwość wykonywania wolnego zawodu detektywa w ramach działalności gospodarczej.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Osoby, które osiągną wynik pozytywny, otrzymają zaświadczenie określone przez w/w rozporządzenie, które jest podstawą do wydania licencji.

Kurs organizowany jest w wymiarze 50 godzin.

Aby otrzymać licencję należy spełnić niżej wymienione wymagania:
- ukończone 21 lat,
- wykształcanie co najmniej średnie,

oraz inne wymagania, które są zamieszczone na stronie:

http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron/licencja-detektywa/27507,Jak-zostac-detektywem.html


Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.