Obsługa imprez masowych

Kurs na Członka służby porządkowej i informacyjnej prowadzony przez Policealną Szkołę dla Dorosłych "PRYMUS" w Białymstoku umożliwia zatrudnienie przez organizatora (firmę ochrony) do obsługi imprez masowych (imprezy sportowe, kulturalne itp.)

Liczba godzin kursu:  24
Termin kursu:  16-17 czerwca 2018
Cena:  190 zł*


*wszyscy kursanci, którzy jednocześnie rozpoczną kurs dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kurs kierownika ds. bezpieczeństwa otrzymają zniżkę 10% od całości kwoty za dwa szkolenia

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu ważne bezterminowo.
DODATKOWO! Dla uczestników kursu oferujemy bezpłatne strzelanie na naszej strzelnicy!!!

Tematyka szkolenia to zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych - zasady ogólne
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej
 3. Zagadnienia prawne
 4. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 5. Zadania służb organizatora imprezy masowej
 6. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 7. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 8. Techniki interwencyjne
 9. Ćwiczenia praktyczne
 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 11. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

Jako szkoła kształcąca od ponad 15 lat w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

 • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową, multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową, a także: pałki typu Tonfa z uchwytem i pasem parcianym, kajdanki, kabura parciana, radiotelefony, edukacyjne atrapy broni i noży, materace sportowe, tarcze trenerskie;
 • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia. Są to doświadczeni praktycy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, egzaminatorzy OKE, autorzy zadań na egzamin państwowy z zakresu ochrony Z.03 i MS.03, autorzy publikacji z zakresu ochrony osób i mienia