• Liczba godzin:   20
  • Cena:   189 zł

Jako szkoła o ugruntowanej pozycji z ponad 15 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych zapewniamy, iż kurs ma na celu przede wszystkim kompleksowe i praktyczne przygotowanie do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć działalność na własną rękę.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu: październik 2018
Tryb prowadzenia zajęć: do wyboru wieczorowy/weekendowy/dzienny.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali, każdy kursant pracuje na oddzielnym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej szkoły. Materiały zamieszczane na platformie umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu, ponieważ znajdują się w niej aktualne przepisy prawa, przykłady i zadania rozwiązywane w trakcie kursu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

Kursy prowadzone są przez aktywne księgowe posiadające kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie i praktykę w prowadzeniu zajęć, konsultacji i kursów zawodowych.

Program kursu

  • Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Polska Klasyfikacja Działalności – kody
  • Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej
  • Wybrane elementy prawa pracy przy zatrudnianiu pracowników
  • Wybrane elementy kodeksu cywilnego przy zatrudnianiu osób na umowy cywilno-prawne
  • Egzamin końcowy – 2 godziny

Kursant posiądzie umiejętności

  • Sporządzania dokumentów dotyczących rozpoczęcia działalności i jej rejestracja w Urzędzie Gminy/Miasta
  • Wyboru formy opodatkowania do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.