• Liczba godzin:   22
 • Cena:   320 zł

Jako szkoła o ugruntowanej pozycji z ponad 15 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych zapewniamy, iż kurs ma na celu przede wszystkim kompleksowe i praktyczne przygotowanie do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozpocząć działalność na własną rękę.

Terminy zajęć: 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 października w godzinach 18:00-20:25 sala komputerowa
Tryb prowadzenia zajęć: wieczorowy

Zapisy na kurs do czwartku 11.10.2018

Cena 320 zł

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali, każdy kursant pracuje na oddzielnym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej szkoły. Materiały zamieszczane na platformie umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu, ponieważ znajdują się w niej aktualne przepisy prawa, przykłady i zadania rozwiązywane w trakcie kursu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

Kursy prowadzone są przez aktywne księgowe posiadające kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie i praktykę w prowadzeniu zajęć, konsultacji i kursów zawodowych.

Program kursu

 • Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług
 • Zapoznanie z podatkową księgą przychodów i rozchodów
 • Zapoznanie ze sposobem prowadzenia ewidencji przychodów (ryczałtem ewidencjonowanym)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Elementy prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań podatkowych i deklaracji

Kursant posiądzie umiejętności

 

 • Rejestracji działalności
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej
 • Obliczenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Wypełniania zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-28
W ramach kursu kursant zapoznaje się z programem finansowo-księgowym niezbędnych do sporządzania stosownych deklaracji, ewidencji.

 

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.