• Liczba godzin:   50
 • Cena promocyjna:   700 zł*

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

W świetle obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) daje to możliwość wykonywania wolnego zawodu detektywa w ramach działalności gospodarczej.

Planowana data rozpoczęcia kursu : wrzesień 2022
Tryb prowadzenia zajęć: weekendowy - kurs trwa 50 godzin

Aby otrzymać licencję należy spełnić niżej wymienione wymagania:

 • ukończone 21 lat,
 • wykształcanie co najmniej średnie,
 • niekarany sądownie,

oraz inne wymagania, które są zamieszczone na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:
http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-kwal/licencja-detektywa/27507,Jak-zostac-detektywem.html

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym. Osoby, które osiągną wynik pozytywny, otrzymają zaświadczenie określone przez w/w rozporządzenie, które jest podstawą do wydania licencji detektywa przez Komedę Wojewódzką Policji w Białymstoku.

DODATKOWO! Dla uczestników kursu oferujemy bezpłatne strzelanie na naszej strzelnicy!!!

Tematyka szkolenia to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa:

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Ochrona informacji niejawnych
 3. Prawa i obowiązki detektywa
 4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

 • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową, multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową, a także: pałki typu Tonfa z uchwytem i pasem parcianym, kajdanki, kabura parciana, radiotelefony, edukacyjne atrapy broni i noży, materace sportowe, tarcze trenerskie;
 • Jako szkoła posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.
 • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z tego zakresu.

*słuchacze szkoły otrzymają zniżkę na każde szkolenie
**wszyscy kursanci, którzy jednocześnie rozpoczną kurs dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kurs kierownika ds. bezpieczeństwa, a także kurs na detektywa otrzymają zniżkę 10% od całości kwoty za trzy szkolenia


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.