• Liczba godzin:   40
  • Cena promocyjna:   390 zł

Kurs doskonalący dedykujemy pracownikom ochrony, wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Kurs wymagany jest do realizacji przez w/w osoby co 5 lat zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie osób i mienia celem utrzymania uprawnień niezbędnych do kontynuowania pracy w zawodzie (tj. przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej).

Zgodnie z obowiązującym prawem nasza placówka jako nieliczna w regionie uprawniona jest do przeprowadzenia kursu doskonalącego umiejętności pracowników ochrony. Po zakończeniu kursu wydajemy zaświadczenie, które należy przedłożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - celem przedłużenia ważności wpisu na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony.

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom strzelanie na naszej strzelnicy sportowej, a także strzelanie z broni palnej.

Termin rozpoczęcia kursu : luty 2023

Zakres tematyczny szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:

  1. Aktualny stan prawny w zakresie: ochrony osób i mienia, broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej oraz odpowiedzialności cywilnej, karnej kwalifikowanego pracownika ochrony
  2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (w tym ćwiczenia praktyczne)
  3. Wyszkolenie strzeleckie (w cenie strzelanie z broni pneumatycznej i palnej)
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne (w tym zajęcia praktyczne na hali sportowej).

Jako szkoła kształcąca od ponad 18 lat w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

  • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową wraz z profesjonalnym wyposażeniem;
  • Jako szkoła posiadająca bogatą bazę dydaktyczną, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży - przeprowadzamy egzamin państwowy Z.03 i MS.03 Ochrona osób i mienia w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w szkole policealnej;
  • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia;
  • Szkoła mieści się w centrum miasta, posiada duży bezpłatny parking.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zapraszamy do przesłania zapytania ofertowego przez firmy ochrony i inne firmy zatrudniające kwalifikowanych pracowników ochrony.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.