Organizujemy kurs dla członków:

- służby porządkowej,

- służby informacyjnej.Ukończenie kursu umożliwia zatrudnienie przez organizatora (firmę ochrony) do obsługi imprez masowych (imprezy sportowe, kulturalne itp.).

Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii szkoły.

Termin rozpoczęcia kursu: 6 maj 2017.

Cena: 80 zł.

Więcej informacji pod nr tel. 85 742 04 69.