• Liczba godzin:   24
 • Cena:   190 zł*

Kurs na Członka służby porządkowej i informacyjnej prowadzony przez Policealną Szkołę dla Dorosłych "PRYMUS" w Białymstoku umożliwia zatrudnienie przez organizatora (firmę ochrony) do obsługi imprez masowych (imprezy sportowe, kulturalne itp.).

Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2021

Tematyka szkolenia to zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych - zasady ogólne
 2. Misja służb organizatora imprezy masowej
 3. Zagadnienia prawne
 4. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 5. Zadania służb organizatora imprezy masowej
 6. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 7. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 8. Techniki interwencyjne
 9. Ćwiczenia praktyczne
 10. Zasady udzielania pierwszej pomocy
 11. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej.

Jako szkoła kształcąca od ponad 15 lat w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

 • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową, multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową, a także: pałki typu Tonfa z uchwytem i pasem parcianym, kajdanki, kabura parciana, radiotelefony, edukacyjne atrapy broni i noży, materace sportowe, tarcze trenerskie;
 • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia. Są to doświadczeni praktycy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, egzaminatorzy OKE, autorzy zadań na egzamin państwowy z zakresu ochrony Z.03 i MS.03, autorzy publikacji z zakresu ochrony osób i mienia.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu ważne bezterminowo.
DODATKOWO! Dla uczestników kursu oferujemy bezpłatne strzelanie na naszej strzelnicy!!!

*wszyscy kursanci, którzy jednocześnie rozpoczną kurs dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kurs kierownika ds. bezpieczeństwa otrzymają zniżkę 10% od całości kwoty za dwa szkolenia


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.