Obsługa imprez masowych

Kurs prowadzony przez Policealną Szkołę dla Dorosłych „PRYMUS” w Białymstoku umożliwia zatrudnienie przez organizatora (firmę ochrony) na stanowisku Kierownika ds. bezpieczeństwa, reprezentującego organizatora imprezy w zakresie bezpieczeństwa, sporządzania planów ochrony, kierowania podległymi służbami porządkowymi i informacyjnymi.

Liczba godzin kursu:  50
Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu: październik 2018
Cena:  245 zł*

*słuchacze szkoły otrzymają zniżkę na każde szkolenie
**wszyscy kursanci, którzy jednocześnie rozpoczną kurs dla członków służby porządkowej i służby informacyjnej oraz kurs kierownika ds. bezpieczeństwa otrzymają zniżkę 10% od całości kwoty za dwa szkolenia

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu ważne bezterminowo.
DODATKOWO! Dla uczestników kursu oferujemy bezpłatne strzelanie na naszej strzelnicy!!!

Tematyka szkolenia to zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne:

 1. Bezpieczeństwo imprez masowych - zasady ogólne
 2. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 3. Zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia
 4. Misja służb organizatora imprezy masowej
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania
 6. Zabezpieczenia imprez masowych
 7. Zagadnienia prawne
 8. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej
 9. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 10. Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej
 11. Ćwiczenia praktyczne

Jako szkoła kształcąca od ponad 15 lat w zawodzie Technik ochrony fizycznej osób i mienia w ramach kursu gwarantujemy uczestnikom, że szkolenie zostanie przeprowadzone na najwyższym poziomie, gdyż:

 • Jako nieliczni w regionie posiadamy własną strzelnicę sportową, multimedialny trenażer strzelecki (laserowy), nowoczesną halę sportową, a także: pałki typu Tonfa z uchwytem i pasem parcianym, kajdanki, kabura parciana, radiotelefony, edukacyjne atrapy broni i noży, materace sportowe, tarcze trenerskie;
 • Kadrę wykładowców stanowią wybitni specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia. Są to doświadczeni praktycy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, egzaminatorzy OKE, autorzy zadań na egzamin państwowy z zakresu ochrony Z.03 i MS.03, autorzy publikacji z zakresu ochrony osób i mienia