Celem kursu jest profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kurs realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Po zakończeniu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie w tym zakresie, które stanowi podstawę wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Dlaczego warto się zgłosić?

 • W przystępny i szybki sposób możesz zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. 
 • Kurs prowadzony jest w systemie weekendowym.
 • Kursy pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w krótkim czasie (zaledwie 245 godzin).
 • Jako jedyna szkoła w regionie posiadamy własną strzelnicę.
 • Kadrę szkoły stanowią zawodowi profesjonaliści z poszczególnych branż. Dzięki temu kursy prowadzone są na najwyższym poziomie.
Wymiar godzin: 245 (trwa około 3 miesiące)

Zakres programowy kursu:

Blok ogólno prawny:
 • zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia,
 • wybrane zagadnienia z prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia z prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • etyka pracownika ochrony,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 50 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów, w tym pkt. VI-w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia:

 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia.
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 100 godzin, w tym pkt. I w wymiarze 30 godzin i pkt. II w wymiarze 70 godzin, realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego:
 • budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną.
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 35 godzin realizowanych w formie stacjonarnych wykładów i zajęć praktycznych.

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych:

 • samoobrona,
 • techniki interwencyjne.
Realizacja tematyki bloku w minimalnym łącznym wymiarze 60 godzin realizowanych w formie stacjonarnych zajęć praktycznych.

Kryteria przyjęcia:


Jak się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

Kliknij:  http://podlaska.policja.gov.pl/?idkat=35