• Liczba godzin:   104
 • Cena:   1200 zł

Jako szkoła o ugruntowanej pozycji z ponad 15 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych zapewniamy, iż kurs średnio zaawansowanej księgowości ma na celu przede wszystkim nauczenie praktycznego podejścia do rachunkowości.

Kurs księgowości przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, chcących podnieść poziom swoich umiejętności z zakresu rachunkowości. Metodą krok po kroku wprowadzimy Cię na średnio zaawansowany poziom zawodu księgowego.

Planowany termin rozpoczęcia kursu : wrzesień 2021
Tryb prowadzenia zajęć: weekendowy

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali, każdy kursant pracuje na oddzielnym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej szkoły. Materiały zamieszczane na platformie umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu, ponieważ znajdują się w niej aktualne przepisy prawa, przykłady i zadania rozwiązywane w trakcie kursu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

W ramach kursu zapoznasz się z odpowiednimi programami księgowo-płacowymi oraz programem Płatnik. 

Kursy prowadzone są przez aktywne księgowe posiadające kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie i praktykę w prowadzeniu zajęć, konsultacji i kursów zawodowych.

Program kursu

 • Rachunkowość finansowa – 45 godzin
 • Elementy prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa podatkowego – 20 godzin
 • Zapoznanie z programem finansowo-księgowym – 35 godzin
 • Egzamin końcowy – 4 godziny

Po kursie kursant posiada umiejętności dotyczące

 • Wyceny aktywów i pasywów
 • Ustalania wyniku finansowego
 • Sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych
 • Przeprowadzania szczegółowej ewidencji księgowej aktywów i pasywów
 • Ewidencji do rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS
 • Konfigurowanie programu finansowo-księgowego
 • Dekretacji dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w programie finansowo-księgowym

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (kod zawodu 241103).


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.