• Liczba godzin:   104
 • Cena:   1400 zł

Jako szkoła o ugruntowanej pozycji z ponad 15 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych zapewniamy, iż kurs zaawansowanej księgowości  ma na celu przede wszystkim nauczenia praktycznego podejścia do rachunkowości.

Kurs księgowości przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, chcących znacząco podnieść poziom swoich umiejętności z zakresu rachunkowości. Metodą krok po kroku wprowadzimy Cię na naprawdę na zaawansowany poziom zawodu księgowego.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnego kursu wrzesień 2021
Tryb prowadzenia zajęć: do wyboru wieczorowy/weekendowy/dzienny.

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali, każdy kursant pracuje na oddzielnym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej szkoły. Materiały zamieszczane na platformie umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu, ponieważ znajdują się w niej aktualne przepisy prawa, przykłady i zadania rozwiązywane w trakcie kursu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

W ramach kursu zapoznasz się z odpowiednimi programami księgowo-płacowymi oraz programem Płatnik. 

Kursy prowadzone są przez aktywne księgowe posiadające kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie i praktykę w prowadzeniu zajęć, konsultacji i kursów zawodowych.

Program kursu

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa – 30 godzin
 • Rachunek kosztów - 10 godzin
 • Prawo pracy, prawo gospodarcze, prawa podatkowe – 20 godzin
 • Sprawozdanie finansowego i jego analiza - 10 godzin
 • Zapoznanie z programem finansowo-księgowym – 30 godzin
 • Egzamin końcowy – 4 godziny

Po kursie kursant posiada umiejętności dotyczące

 • Wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy
 • Ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną i księgową
 • Sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych
 • Przeprowadzania szczegółowej ewidencji księgowej aktywów i pasywów
 • Ewidencji do rozliczeń podatkowych oraz składek ZUS
 • Prowadzenia ewidencji księgowej uzależnionej od rodzaju prowadzonej działalności (produkcyjnej, handlowej, usługowej)
 • Konfigurowanie programu finansowo-księgowego
 • Dekretacji dokumentów księgowych w programie finansowo-księgowym
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego w programie finansowo-księgowym
 • Sporządzania deklaracji podatkowych w programie finansowo-księgowym

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości na poziomie zaawansowanym.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.