• Liczba godzin:   30
  • Cena:   249 zł

Konwersacyjny kurs języka rosyjskiego dla sprzedawców

Branża sprzedaży rozwija się w szybkim tempie. Z pewnością pożądanym pracownikiem na Podlasiu jest osoba posiadająca umiejętność komunikacji z klientem w języku rosyjskim.

Wysoka jakość obsługi jest kluczem do zwiększenia sprzedaży. Czasem wystarczy słowo zachęty, swoboda wypowiedzi, czy krótki opis, by sprzedać produkt oferowany w Twoim sklepie.

Kurs języka rosyjskiego dla sprzedawców na poziomie średnio zaawansowanym dedykujemy osobom, które przeszły kurs na poziomie podstawowym, lub też znają podstawy tego języka i chcą go doskonalić w kierunku zawodowym.

Celem kursu jest opanowanie języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na poziomie średnio zaawansowanym. Za podstawę nauczania w tym kursie przyjęto dialog, który pozwala na kształtowanie podstawowych nawyków, takich jak: słuchanie i rozumienie mowy rosyjskiej ze słuchu i wyrażanie swoich myśli w tymże języku.

Program kursu

  • Przypomnienie zwrotów grzecznościowych i wyrazów niezbędnych w sytuacji: sprzedawca – klient
  • Rozbudowanie słownictwa w ramach kręgów tematycznych przerobionych podczas zajęć na poziomie podstawowym oraz wprowadzenie nowych
  • Doskonalenie mówienia i rozumienia ze słuchu

Po kursie kursant potrafi

  • Nawiązać kontakt z klientem w języku rosyjskim
  • Prowadzić rozmowę (poznać preferencje zakupowe, doradzić w wyborze towaru, odpowiedzieć na pytania dotyczące przeznaczenia i jakości towaru, parametrów technicznych itp.) na poziomie średnio zaawansowanym

Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec-kwiecień 2018
Tryb prowadzenia zajęć do wyboru: weekendowy/wieczorowy

Kursy prowadzone są przez filologów języka rosyjskiego. Nasi wykładowcy posiadają doświadczenie w kontaktach z klientem oraz w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia odbywają się w świetnie wyposażonej sali z dostępem do najnowocześniejszych środków audiowizualnych. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy z zakresu zawodowego języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Jeśli jesteś Pracodawcą i chcesz zlecić przeszkolenie Twojego zespołu - zapraszamy do kontaktu. Dostosujemy liczbę godzin i zakres tematyczny do branży i specyfiki Twojego sklepu.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.