• Liczba godzin:   7
  • Cena:   320 zł

Jako szkoła o ugruntowanej pozycji z ponad 15 letnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych zapewniamy, iż kurs ma na celu przede wszystkim nauczenia praktycznego podejścia do rachunkowości.

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie, chcących znacząco podnieść poziom swoich umiejętności z zakresu rachunkowości. Metodą krok po kroku wprowadzimy Cię w tajniki obsługi programu Płatnik.

Program dla płatników składek Płatnik zapewnia pełną obsługę dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę informacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2021
Tryb prowadzenia zajęć: weekendowy

Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonej sali, każdy kursant pracuje na oddzielnym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej szkoły. Materiały zamieszczane na platformie umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu, ponieważ znajdują się w niej aktualne przepisy prawa, przykłady i zadania rozwiązywane w trakcie kursu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

Kursy prowadzone są przez aktywne księgowe posiadające kilkunastoletnie doświadczenie pracy w zawodzie i praktykę w prowadzeniu zajęć, konsultacji i kursów zawodowych.

Program kursu

  • Zapoznanie z programem
  • Przygotowanie zestawów do wysyłki z programu Płatnik do ZUS
  • Egzamin końcowy

Kursant posiądzie umiejętności

  • Sporządzania dokumentów zgłoszeniowych w programie Płatnik
  • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik
  • Sporządzenia wysyłki z programu Płatnik do ZUS

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki oraz Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy z programem Płatnik.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.