Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

Nauka w liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy, jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości.

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

 • jesienny – na wrzesień
 • wiosenny – na luty

Ile trwa nauka w Zaocznym L.O. PRYMUS?
Gdy jesteś Absolwentem:

 • zasadniczej szkoły zawodowej – nauka w liceum trwa 3 lata (tj. rozpoczynasz naukę na trzecim semestrze 4-letniego LO)
 • 8 letniej szkoły podstawowej i gimnazjum – nauka w liceum trwa 4 lata

W przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egzamin nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).

 

Dlaczego warto?

 • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
 • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
 • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę (zazwyczaj od 8:30 do 16:30)
 • Szkoła w centrum miasta
 • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • świdectwo dojrzałości (maturalne) po zdanym egzaminie maturalnym (egzamin jest nieobowiązkowy)
 • możliwość zapisania się bezpośrednio do szkoły policealnej na atrakcyjne kierunki kształcenia bez konieczności zdania egzaminu maturalnego

 Realizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.