W Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym dla Dorosłych "PRYMUS" nauczyciele:

  • uczą na co dzień w liceach i technikach dziennych
  • nauczają z pasją i zaangażowaniem
  • rozumieją pracujących w tygodniu słuchaczy
  • umieszczają materiały edukacyjne na platformie internetowej MOODLE, by słuchacze nie musieli ponosić kosztów podręczników