Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.

Ile trwa nauka w Liceum Ogólnokształcącym Zaocznym dla Dorosłych?
Gdy jesteś Absolwentem:

  • 8 letniej szkoły podstawowej – nauka w liceum trwa 4 lata,
  • branżowej szkole pierwszego stopnia, nauka w liceum trwa 3 lata (tj. rozpoczynasz naukę na trzecim semestrze 4-letniego LO),
  • gimnazjum – nauka w liceum trwa 4 lata,
  • w przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

W przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Powyższe zmiany wprowadzające w roku szkolnym 2019/2020 czteroletnie L.O. wynikają z wprowadzonej reformy oświaty. Uwaga! Od września 2020 kandydaci zarówno po 8 letniej szkole podstawowej jak i gimnazjum są przyjmowani wyłącznie do 4 letniego L.O.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.)

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egz.nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).
 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej lub branżowej szkoły pierwszego stopnia albo gimnazjum,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne,
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły,
  • prowadzimy Elektroniczny System Rekrutacji - www.spo.edu.pl/e-rekrutacja

 

Zapisz się teraz przez internet !