Słuchacz może ubiegać się o stypendium :

          - dla bezrobotnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Pracy: kliknij TUTAJ