Słuchacz może ubiegać się o stypendium:

           - socjalne:  

 Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Miasta: http://www.bialystok.pl/577-pomoc-materialna---ogolnie/default.aspx

          -dla bezrobotnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Pracy: http://pup.bialystok.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/68