Słuchacz może ubiegać się o stypendium:

           - socjalne:  

 Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Miasta: kliknij TUTAJ

          -dla bezrobotnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Pracy: kliknij TUTAJ