Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową.

Nauka w liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną rolę odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości.

Nabór prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

  •            jesienny -  na wrzesień
  •            wiosenny - na luty

Ile trwa nauka w Zaocznym L.O. PRYMUS
trzy lata (sześć semestrów) – jeśli ukończyłeś/aś gimnazjum, lub 8 letnią szkołę podstawową wg. starych zasad.
dwa lata (cztery semestry) – jeśli ukończyłeś/aś zasadniczą szkołę zawodową, ponieważ na tej podstawie rozpoczniesz naukę od razu od semestru trzeciego.
w przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egz. nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę (zazwyczaj od 8:30 do 16:30)
  • Szkoła w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • świdectwo dojrzałości (maturalne) po zdanym egzaminie maturalnym (egzamin jest nieobowiązkowy)
  • możliwość zapisania się bezpośrednio do szkoły policealnej na atrakcyjne kierunki kształcenia bez konieczności zdania egzaminu maturalnego

 Realizujemy programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.