Plan nauczania
obowiązuje od 1 września 2013 r.

Okres nauczania: 3 lata / 6 semestrów /
 
Podbudowa: gimnazjum
 
Dotyczy semestrów : IV/ V/ VI

 

Plik planu nauczania z wykazem przedmiotów  TUTAJ

Programy nauczania są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym w tym zakresie.