Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.
W przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym.Na semestr programowo wyższy, słuchacz może zostać przyjęty na podstawie  wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego lub świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

Na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej słuchacz może zostać przyjęty na semestr III.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego), szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • w przypadku przyjęcia na semestr programowo wyższy indeks, świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

 

Zapisz się teraz przez internet