Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.

Ile trwa nauka w Zaocznym L.O. PRYMUS?
Gdy jesteś Absolwentem:

  • zasadniczej szkoły zawodowej – nauka w liceum trwa 2 lata (tj. rozpoczynasz naukę na trzecim semestrze 3-letniego LO)
  • gimnazjum – nauka w liceum trwa 4 lata
  • 8 letniej szkoły podstawowej – nauka w liceum trwa 4 lata

W przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Powyższe zmiany wprowadzające w roku szkolnym 2019/2020  czteroletnie L.O. wynikają z trwającej reformy oświaty. Uwaga! Od września 2020 kandydaci zarówno po 8 letniej szkole podstawowej jak i gimnazjum będą przyjmowani wyłącznie do 4 letniego L.O.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.)

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egz. nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).

 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego), szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • w przypadku przyjęcia na semestr programowo wyższy indeks, świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

 

Zapisz się teraz przez internet