Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły.

Ile trwa nauka w Zaocznym L.O. PRYMUS
trzy lata (sześć semestrów) – jeśli ukończyłeś/aś gimnazjum, lub 8 letnią szkołę podstawową wg. starych zasad.
dwa lata (cztery semestry) – jeśli ukończyłeś/aś zasadniczą szkołę zawodową, ponieważ na tej podstawie rozpoczniesz naukę od razu od semestru trzeciego.
w przypadku, gdy masz ukończoną daną klasę LO lub Technikum (przerwałeś/aś naukę w szkole dziennej lub zaocznej) – przyjmiemy Cię na odpowiedni, wyższy semestr.

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej (dzięki czemu zdobywa wykształcenie średnie). Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego (egz. nieobowiązkowy) otrzymuje świadectwo maturalne (dojrzałości).

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum (z zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego), szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • w przypadku przyjęcia na semestr programowo wyższy indeks, świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
  • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

 

Zapisz się teraz przez internet