Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdziecie TUTAJ W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Słuchacze obowiązani są być na co najmniej 30 minut przed egzaminem. Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty.

Termin składania deklaracji ostatecznych na egzamin maturalny 2019 upływa 01 października 2018 r. Deklaracja złożona do 01 października 2018 r., która nie zostanie zmieniona do dnia 07 lutego 2019 r. pozostaje obowiązująca na egzamin maturalny w maju 2019 r. Druki deklaracji dostępne są w sekretariacie szkoły.

Egzamin maturalny odbędzie się w terminach:harmonogramatur2019 min

Część ustna odbędzie się:

  • język polski w dniach 11 maja 2019 i 18 maja 2019
  • język angielski w dniu 25 maja 2019
  • język rosyjski w dniu 14 maja 2019
  • terminy innych języków (język hiszpański, język niemiecki) - wkrótce pojawią się na stronie

Szczegółowe informacje na temat ustnych egzaminów - w sekretariacie szkoły.

 

Przybory, które słuchacz obowiązany jest zabrać ze sobą na dany egzamin maturalny:

- j. polski, j.angielski - długopis z czarnym tuszem

- matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*

- wos - kalkulator prosty*

- geografia - linijka, kalkulator prosty*

- informatyka - kalkulator prosty*

- chemia - linijka, kalkulator prosty*

 

Wyniki egzaminu maturalnego, który odbędzie się w maju 2019 r.: 4 lipca 2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb