EGZAMIN MATURALNY 2023

Miejsce odbycia egzaminu maturalnego :

- budynek szkoły, ul. Brukowa 2 w Białymstoku
(budynek I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku)

UWAGA : Zdający powinien wejść do szkoły w dniu egzaminu najpóźniej do godz. 8:30. Po tej godzinie, zdający nie będą wpuszczani do szkoły.

 

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 2021r. : 7 lipiec 2023r.
Termin składania pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym : do 18 lipca 2023r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2023

EGZAMIN MATURALNY - POZIOM PODSTAWOWY
- przedmiot : język polski - pp
data : 04.05.2023r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : języ angielski - pp
data : 05.05.2023r. (piątek)
godzina : 9:00

- przedmiot : matematyka - pp
data : 08.05.2023r. (poniedziałek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język rosyjski - pp
data : 05.05.2023r. (piątek)
godzina : 14:00EGZAMIN MATURALNY - POZIOM ROZSZERZONY 
- przedmiot : język angielski - pr
data : 09.05.2023r. (wtorek)
godzina : 9:00
- przedmiot : wiedza o społeczeństwie - pr
data : 10.05.2023r. (środa)
godzina : 9:00
- przedmiot : język rosyjski - pr
data : 11.05.2023r. (czwartek)
godzina : 14:00
- przedmiot : matematyka - pr
data : 12.05.2023r. (piątek)
godzina : 9:00
- przedmiot : geografia - pr
data : 16.05.2023r. (wtorek)
godzina : 9:00

- przedmiot : język polski - pr
data : 17.05.2023r. (środa)
godzina : 9:00

- przedmiot : historia - pr
data : 18.05.2023r. (czwartek)
godzina : 9:00

- przedmiot : historia sztuki - pr
data : 19.05.2023r. (piątek
godzina : 14:00


EGZAMIN MATURALNY - CZĘŚĆ USTNA
- przedmiot : język polski
data : 13.05.2023r. (sobota) oraz 20.05.2023r. (sobota)
- przedmiot : język angielski
data : 13.05.2023r. (sobota) oraz 20.05.2023r. (sobota)
- przedmiot : język rosyjski
data : 13.05.2023r. (sobota)

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH ZNAJDUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

pp - poziom podstawowy
pr - poziom rozszerzony

 

PRZYBORY POMOCNICZE, KTÓRE KAŻDY ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST ZABRAĆ ZE SOBĄ NA DANY EGZAMIN MATURALNY :

- przedmiot : j.polski, j.angielski, j.rosyjski, j.niemiecki - długopis z czarnym tuszem,
- przedmiot : matematyka - długopis z czarnym tuszem, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty*
- przedmiot : biologia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*
- przedmiot : chemia - długopis z czarnym tuszem, linijka, kalkulator prosty*

*kalkulator prosty oznacza kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnozenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb


UWAGA! dot. osób pracujących
Informujemy, iż zgodnie z Kodeksem Pracy (dot. osób zatrudnionych na umowę o pracę) za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zgodnie z  Art. 1032§ 1. Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.