Ofertę nauki w szkole policealnej z ponad 15 letnią tradycją kierujemy do absolwentów szkół średnich i studentów mających potrzebę poszerzenia wiedzy w zakresie wybranego zawodu, jak i uzyskiwania nowych umiejętności. Absolwentom naszej szkoły pomagamy w znalezieniu pracy. Efektywnie współpracujemy z Urzędami Pracy i pracodawcami, przedsiębiorstwami i instytucjami.

Co cechuje naszą szkołę? Dobrze wysposażone pracownie, profesjonalna kadra, bezpłatny parking szkolny, wieloletnie doświadczenie w kształceniu osób dorosłych. Sekretariat i sale wykładowe w jednym miejscu. Ponadto umożliwiamy uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i suplementu w języku angielskim, który stwarza szansę znalezienia pracy na rynkach wszystkich państw Unii Europejskiej.

Zasady rekrutacji do szkoły są proste. Warunki przyjęcia – łatwe do spełnienia. Potrzebna jest chęć i odwaga do poszukiwania celów i stawiania sobie nowych wyzwań.

szkola poliecalna ul. brukowa