Słuchacz może ubiegać się o stypendium:

          - dla bezrobotnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie Urzędu Pracy: http://wupbialystok.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszenie-kwalifikacji/stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki