Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 w zaocznej szkole policealnej nie prowadzi się kształcenia na tym kierunku. W związku z tym rekrutujemy wyłącznie na semestr IV do czasu zakończenia nauki tego semestru. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).

 

Rozwój technologii informatycznych w Polsce i na świecie następuje z dnia na dzień. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z branży IT. W Unii Europejskiej szacuje się, że do 2020 roku brakować będzie około 800 tys. specjalistów.

Współpracując z firmami IT znamy potrzeby rynku pracy oraz najnowsze technologie informatyczne. Już dziś w wielu instytucjach i zakładach pracy poszukiwani są pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwarzania danych, serwisu oprogramowania i sprzętu komputerowego, a także zabezpieczania zasobów informatycznych. Specjalistyczne pracownie komputerowe, wysoko kwalifikowana kadra dydaktyczna oraz możliwość odbywania praktyk w firmach informatycznych umożliwia podniesienie swoich kwalifikacji i znalezienie dobrze płatnej pracy.

Zobacz filmik, kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=2yO6kl0W6l0.

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Przyjmujemy bez matury
  • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę (zazwyczaj od 8:30 do 16:30)
  • Szkoła w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: technik informatyk (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

 Realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.