Nabór do Szkoły Policealnej dla Dorosłych prowadzony jest dwa razy w roku, na semestry:

  •        jesienny - wrzesień
  •        wiosenny - luty


Nauka w szkole trwa 2 lata (cztery semestry), w systemie zaocznym.  Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nieobowiązkowym).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończona szkoła średnia (matura nie jest wymagana).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo lub odpis (potwierdzony notarialnie) ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz do wypełnienia w kancelarii szkoły lub w formie elektronicznej
  • dwa  zdjęcia legitymacyjne
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki  w zawodzie  wydane przez Ośrodek Medycyny Pracy. Ośrodek Medycyny Pracy  zaświadczenie wydaje bezpłatnie  na podstawie skierowania wydanego przez  Szkołę

 

Zapisz się teraz przez internet