Uwaga! Od roku szkolnego 2019/2020 w zaocznej szkole policealnej nie prowadzi się kształcenia na tym kierunku. W związku z tym rekrutujemy wyłącznie na semestr IV do czasu zakończenia nauki tego semestru. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 316).

Polski rynek turystyczny jest ostatnio jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w Polsce. Zachętą do kształcenia się w tym przyszłościowym zawodzie jest możliwość otwarcia własnej działalności oraz dotacje, które to umożliwiają.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, każdy kto ukończy kierunek technik turystyki wiejskiej posiada wykształcenie rolnicze, co wiąże się z możliwością zakupu ziemi i otrzymania dofinansowań.

Turystyka wiejska jest szansą na rozwój mieszkańców wsi. Dla mieszkańców podlasia agroturystyka może być metodą na zarobek. Dlaczego? Ponieważ coraz więcej osób wybiera odpoczynek w kraju, tym bardziej w rejonach Puszczy Białowieskiej, uciekając tym samym od zgiełku miasta. Wczasy na podlaskiej wsi są dobrą propozycją dla osób szukających ciszy i spokoju. Na wsi czeka na nich sielska atmosfera oraz piękna przyroda.  

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Przyjmujemy bez matury
  • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę (zazwyczaj od 8:30 do 16:30)
  • Szkoła w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: technik turystyki wiejskiej (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

 Realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.