Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.Z dniem 1 września 2019 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2019 poz. 316).

W związku z tym nowa nazwa kwalifikacji nosi nazwę:

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznychSłuchaczy kształcących się od roku szkolnego 2017/2018 dotyczy program nauczania aktualny na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik usług kosmetycznych
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.        Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym

1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych

1.3. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki

2.        Język obcy w kosmetyce

2.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym

2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie

3.        Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

3.1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

3.2. Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych

3.3. Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka

4.        Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

4.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu

4.2. Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu

4.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu

4.4. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu

4.5. Wizaż w pracy kosmetyczki

5.        Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

5.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała

5.2. Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp

5.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała

6.        Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu

6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka

7.        Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała

7.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp

7.3. Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci

8.        Praktyki zawodowe

8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu

8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała