Słuchaczy rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 dotyczyć będzie Program nauczania i Szkolny plan nauczania dostosowany do aktualnego na dzień 01 września 2017 prawa oświatowego.


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

(Dz. U. 2017 poz. 703)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

(Dz. U. 2017 poz. 860)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

(Dz. U. 2017 r. poz. 622)
 

Szkolny plan nauczania

powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej
Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej http://www.koweziu.edu.pl
/obowiązuje od 1 września 2015 r.- dla kontynuujących naukę/ 


Typ programu: przedmiotowy

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/, 2 - letni okres nauczania

Zawód: technik usług kosmetycznych; symbol 514207
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacja A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

Kwalifikacja A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Liczba godzin

w okresie

nauczania

łącznie

I

II

I

II

1

Podstawy przedsiębiorczości*

 

 

 

20

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

10

10

10

15

45

3

Język obcy w kosmetyce

20

20

15

15

70

4

Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

20

20

15

10

65

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

35

45

 

 

80

6

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

 

 

45

35

80

Łączna liczba godzin:

85

95

85

75

340 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym **

7

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

90

80

 

 

170

8

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

 

 

90

80

170

Łączna liczba godzin

90

80

90

80

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

175

175

175

155

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

 

* - prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

** - zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych

tygodni

godzin

semestr II

2

80

semestr IV

2

80

Razem

4

160

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.

Szkoła realizuje, nowoczesny i profesjonalny program nauczania łączący teorię z elementami praktycznego działania. Jest on zgodny z wymogami wynikającymi z porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie.

Tabela. Wykaz przedmiotów i działów programowych dla zawodu technik usług kosmetycznych
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych

Nazwa działu programowego

1.        Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

1.1. Bezpieczne wykonywanie i higiena pracy w gabinecie kosmetycznym

1.2. Wykorzystanie technologii informatycznych

1.3. Podstawy formalno-prawne działalności gospodarczej kosmetyczki

2.        Język obcy w kosmetyce

2.1. Porozumiewanie się z odbiorcą usług lub świadczeń w języku obcym

2.2. Informacja o realizacji prac w zawodzie

3.        Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

3.1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

3.2. Zmiany dermatologiczne skóry i przydatków skórnych

3.3. Wpływ zdrowego żywienia na organizm człowieka

4.        Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

4.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa twarzy, szyi i dekoltu

4.2. Zastosowanie preparatów kosmetycznych w pielęgnacji twarzy, szyi i dekoltu

4.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu

4.4. Wykorzystanie fizykoterapii w kosmetyce pielęgnacyjnej twarzy, szyi i dekoltu

4.5. Wizaż w pracy kosmetyczki

5.        Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

5.1. Diagnostyka kosmetyczna i pielęgnacja domowa dłoni, stóp i ciała

5.2. Zastosowanie preparatów i aparatury kosmetycznej w pielęgnowaniu ciała, dłoni i stóp

5.3. Wykorzystanie chemii w kosmetyce pielęgnacyjnej dłoni, stóp i ciała

6.        Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

6.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, szyi i dekoltu

6.2. Wizaż i zabiegi pielęgnacyjne oka

7.        Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

7.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zdobniczych ciała

7.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych dłoni i stóp

7.3. Wykonywanie zabiegów zdobniczych paznokci

8.        Praktyki zawodowe

8.1. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, szyi i dekoltu

8.2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni, stóp i ciała