• Liczba godzin:   60
  • Cena:   1200 zł

Kurs języka polskiego dla rosyjskojęzycznych dedykujemy wszystkim chętnym osobom (w szczególności obywatelom Białorusi i Rosji), które chciałyby poznać podstawy języka polskiego w celu swobodnego porozumiewania się w języku polskim.

Celem kursu jest opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację na poziomie podstawowym. Za podstawę nauczania w tym kursie przyjęto dialog, który pozwala na kształtowanie podstawowych nawyków, takich jak: słuchanie i rozumienie mowy polskiej ze słuchu i wyrażanie swoich myśli w tymże języku.

Program kursu

  • Nauka zwrotów grzecznościowych i wyrazów niezbędnych do swobodnej komunikacji na poziomie podstawowoym
  • Nauka czytania i pisania
  • Doskonalenie mówienia i rozumienia ze słuchu

Po kursie kursant potrafi

  • Nawiązać kontakt w języku polskim
  • Prowadzić rozmowę w języku polskim na poziomie podstawowym

Planowany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2021
Tryb prowadzenia zajęć do wyboru: weekendowy.

Kursy prowadzone są przez filologów języka rosyjskiego. Nasi wykładowcy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć i potrafią dostosować poziom nauczania do grupy kursantów.

Zajęcia odbywają się w świetnie wyposażonej sali z dostępem do najnowocześniejszych środków audiowizualnych. Materiały zamieszczane na platformie e-learningowej umożliwiają doskonalenie i ćwiczenie umiejętności także w domu. Dzięki temu kursant w każdej chwili może sięgać do materiałów.

W trakcie trwania kursu gwarantujemy wsparcie wykładowców i dostosowanie poziomu nauczania.

Po zakończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego kursant otrzyma Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego wg wzoru Ministra Edukacji i Nauki.


Chciałbyś zapisać się na ten kurs?
Masz do nas jakieś pytanie?

  Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Nasza placówka decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych – prowadzonej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ponadto została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.