Opiekun w domu pomocy społecznej jest zawodem z przyszłością w Polsce i Unii Europejskiej. Przemiany demograficzne i coraz większa liczba osób w wieku podeszłym, tylko potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników opieki społecznej.

Jako pracownik pierwszego kontaktu towarzyszy on cały czas człowiekowi oraz podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i rozwój podopiecznych przebywających w placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie nauki pozwala na podjęcie pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, przewlekle somatycznie chorych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.), środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, warsztatach terapii zajęciowej, hospicjach, a także podejmowania samodzielnej pracy w zawodzie, nie tylko w kraju, ale i w krajach Unii Europejskiej.

Dlaczego warto?

  • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
  • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
  • Przyjmujemy bez matury
  • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę
  • Szkoła w centrum miasta
  • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: Opiekun w domu pomocy społecznej (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

 Realizujemy program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.