Uwaga! plany wstawiamy dwa dni przed zjazdem. Terminy zjazdów znajdują się w zakładce Terminarz. Aby otworzyć plan należy kliknąć w datę. UWAGA! Świadectwa ukończenia szkoły policealnej można odbierać po 28 czerwca 2018 r. w sekretariacie szkoły.

Kierunek Plan zajęć Uwagi
Liceum Ogólnokształcące Zaoczne dla Dorosłych    
Technik ochrony fizycznej osób i mienia  
Technik informatyk    
Technik BHP  
Technik administracji  
Technik rachunkowości  
Technik turystyki wiejskiej   .