Drogi Słuchaczu,

w lewym menu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Bardzo ważne, abyś w każdym miesiącu był/a obecny/a na zajęciach. Rozumiemy, iż na co dzień pracujesz, dlatego w sekretariacie możesz otrzymać Informację do pracodawcy, w której zamieszczona jest prośba o wyznaczenie Ci dni wolnych od pracy w terminach zjazdów szkoły. Jeśli w wyjątkowych sytuacjach nie jesteś w stanie osiągnąć przynajmniej 50% obecności w trakcie danego miesiąca - poinformuj sekretariat, będzie to dla nas potwierdzenie, że nadal chcesz kontynuować naukę. W zakładce Nauka Online zalogujesz się na platformę edukacyjną, na której nauczyciele będą zamieszczać niezbędne materiały edukacyjne. 

KOMUNIKATY DLA SŁUCHACZY:

  • Pamiętaj o obowiązku frekwencji na zajęciach !
  • Załóż konto na platformie Nauka online - Instrukcja rejestracji na konto Moodle- Nauka Online (kliknij)
  • Aby uzyskać legitymację lub zaświadczenie o nauce należy przesłać wniosek dostępny w lewym menu-co najmniej dwa dni przed terminem odbioru. Otrzymają je słuchacze mający pełną dokumentację rekrutacyjną.
  • Słuchaczom kierunków szkoły policealnej przypominamy o obowiązku przedłożenia w sekretariacie orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie (wydanych na podstawie skierowania ze szkoły podczas rekrutacji)