Plan nauczania
/obowiązuje od 1 września 2013 r./

Okres nauczania: 3 lata / 6 semestrów/
Podbudowa: gimnazjum
 

Plik planu nauczania z wykazem przedmiotów  TUTAJ 

Programy nauczania są zgodne z obowiązującym prawem oświatowym w tym zakresie.