Postęp cywilizacyjny stawia coraz wyższe wymagania związane z organizacją bezpieczeństwa. Nowoczesna technika, globalizacja oraz coraz szersze zagrożenie terrorystyczne wymagają specjalistycznej wiedzy od osób chroniących życie i mienie.

Zdobywając zawód technika ochrony możesz kształcić się również w zawodzie detektywa. Szkoła przygotowuje teoretycznie i praktycznie do uzyskania licencji detektywa (bez egzaminów zewnętrznych).

Korzystamy z bogatej bazy dydaktycznej. Kadra szkoły to sami profesjonaliści. Są to byli pracownicy instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, w tym biegli sądowi, rzeczoznawcy, egzaminatorzy OKE, a nawet przedstwawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkoła tworzy atmosferę przyjazną słuchaczom, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i umiejętności współpracując z pracodawcami zatrudniającymi pracowników ochrony, co umożliwia podjęcie praktyk oraz wspiera słuchaczy w znalezieniu pracy. Nasi absolwenci to dzisiaj często spotykani pracownicy ochrony zatrudnieni w koncesjonowanych firmach ochrony na terenie województwa podlaskiego.

Gwarantujemy praktykę zawodową w renomowanych firmach ochrony. Przygotowujemy specjalistów, którzy będą w stanie sprostać wymogom państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia .

Jako jedyna szkoła w regionie posiada:

 • własną strzelnicę
 • multimedialny trenażer strzelecki /laserowy/

Zajęcia z technik interwencyjnych i samoobrony odbywają się nowoczesnym obiekcie sportowym.

Dlaczego warto?

 • BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.
 • System zaoczny pozwala połączyć pracę z nauką
 • Przyjmujemy bez matury
 • Zajęcia co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę
 • Szkoła w centrum miasta
 • Stałe miejsce zajęć-zawsze przy ul. Brukowej 2

Absolwent tego kierunku może ubiegać się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wpis pozwala na wykonywanie zawodu technika ochrony fizycznej osób i mienia, w szczególności na zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony. Można też ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży ochrony.

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy: technik ochrony fizycznej osób i mienia (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

Szkoła istnieje od 2001 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Realizujemy program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Zobacz filmik, kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=zsaZBV9Vdds&feature=youtu.be

Perspektywy na rynku pracy