Wszelkie informacje o państwowym egzaminie Potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziecie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

Szkoła PRYMUS posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego, dlatego zapisując się na dany kierunek szkoły policealnej masz możliwość zdobycia Państwowego Dyplomu Potwierdzającego kwalifikacje w wymarzonym zawodzie. Niezależnie od tego, nawet jeśli nie przystąpisz do egzaminów państwowym, otrzymasz Świadectwo ukończenia szkoły policealnej.